(1)
Umar, A. F. ALUK TODOLO DALAM TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT TORAJA. WALENNAE 9, 71-83.