(1)
Duli, A. PERANAN TOSORA SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN KERAJAAN WAJO ABAD XVI-XIX. WALENNAE 12, 143-158.