Makmur, Makmur, Nurul Adliyah Purnamasari, Hasanuddin, Muhammad Ramli, Muhlis Hadrawi, Bernadeta Apriastuti Kuswarini Wardaninggar, and Ade Sahroni. 2022. “NISAN KHAS BUGIS BONE: PERTEMUAN BUDAYA LOKAL DENGAN AGAMA ISLAM”. WALENNAE: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan Dan Tenggara 20 (2):97-112. https://doi.org/10.24832/wln.v20i2.713.