AS, C. “INDIKASI PENGARUH KEBUDAYAAN PERSIA DI SULAWESI SELATAN: KAJIAN ARKEOLOGI ISLAM”. WALENNAE: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan Dan Tenggara, vol. 16, no. 2, Dec. 2018, pp. 135-50, doi:10.24832/wln.v16i2.318.