Makmur, Makmur, Nurul Adliyah Purnamasari, Hasanuddin, Muhammad Ramli, Muhlis Hadrawi, Bernadeta Apriastuti Kuswarini Wardaninggar, and Ade Sahroni. “NISAN KHAS BUGIS BONE: PERTEMUAN BUDAYA LOKAL DENGAN AGAMA ISLAM”. WALENNAE: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara 20, no. 2 (November 25, 2022): 97–112. Accessed June 9, 2023. https://walennae.kemdikbud.go.id/index.php/walennae/article/view/713.